ติดต่อ

บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

338 อาคาร Exchange Tower ชั้น 14

ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพฯ 10110

เบอร์โทรศัพท์ (+66) 02-013-6999
Facebook Veet Thailand